VIAGRA

סילדנפיל (Sildenafil) היא תרופה לטיפול באין־אונות (ולכן מיועדת לגברים בלבד) המשוּוקת בישראל בשמות המסחריים ויאגרה, סילדנפיל טבע ותרים. היא גורמת להגברה של אונות

page